کد خبر: 83972
برگزاری همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار
همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار 7 تا 9 آذرماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار می گردد

به گزارش پایگاه خبری HSE : همه ساله با محوریت انجمن علمی بهداشت محیط ایران و توسط یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور "همایش ملی بهداشت محیط" برگزار می گردد. هدف اصلی این همایش، ارائه آخرین دستاوردهای متخصصان در زمینه بررسی عوامل خطر محیطی و اثرات بهداشتی منتسب به آنها در سطوح ملی و استانی بوده است و همواره با استقبال گسترده متخصصان و دست اندرکاران امور اجرایی بهداشت محیط و سایر رشته‌های مرتبط با محیط زیست همراه بوده است.


امسال برای دومین سال پیاپی در نظر است به جنبه‌ های بین‌المللی و جهانی عوامل خطر زیست محیطی با محوریت اهداف توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد پرداخته شود و از این رو " دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار" در آذر ماه سال 1396 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار خواهد شد.


در این همایش برخی از متخصصان برجسته بین المللی در کنار تعداد زیادی از متخصصان فن و صاحب نظران برجسته علمی و اجرائی در حوزه بهداشت محیط و سلامت کشور به مدت 3 روز در خصوص فرصت ها، تهدید ها و چگونگی تحقق و اجرائی شدن سیاست های کشوری در این حوزه بحث و تبادل نظر خواهند نمود.


برای همایش امسال 18 محور مشخص گردیده است. برای اولین بار محوری متناسب با فعالیتهای اجرایی بهداشت محیط با عنوان " چالشهای موجود در بازرسی بهداشت محیط و موانع اجرایی ماده13 قانون مواد خوردنی آرایشی بهداشتی" تعیین شده تا کارشناسان بهداشت محیط شاغل در فیلد اجرایی هم بتوانند مقالات خود را به همایش ارسال نمایند.

 

محورهای این همایش شامل:

 1. بهداشت محیط و اهداف توسعه پایدار
 2. عوامل و فاکتورهای خطر در محیط زیست
 3. کیفیت هوا و سلامت
 4. اثرات جهانی و منطقه ای آلودگی هوا
 5. کیفیت آب و سلامت
 6. استفاده مجدد از آب و مدیریت بحران آب
 7. کنترل آلودگی های محیط زیست
 8. فناوری های نوین تصفیه فاضلاب
 9. مدیریت پسماند
 10. بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 11. اپیدمیولوژی محیط بیماریهای نوپدید و بازپدید
 12. اکولوژی انسانی و سلامت
 13. آلودگی و پالایش خاک
 14. بهداشت محیط در بلایا
 15. پرتوهای محیطی و سلامت
 16. نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر
 17. بهداشت مسکن و اماکن عمومی
 18. بهداشت محیط بیمارستان
 19. اقتصاد و بهداشت محیط
 20. چالشهای موجود در بازرسی بهداشت محیط و موانع اجرایی ماده13 قانون مواد خوردنی آرایشی بهداشتی