کد خبر: 94949
وضعیت نامساعد ایمنی مدارس انگلیس
بر اساس تحقیق جدیدی که توسط روزنامه گاردین انجام گرفته از هر پنج مدرسه در انگلیس یک مدرسه نیاز به تعمیرات فوری داشته و هشدارهایی مبنی بر خطر احتمالیِ فرو ریختن ساختمان آن‌ها بر سر معلمان و دانش‌آموزان صادر شده است

طبق بررسی‌های کارشناسان حدود ۴۰۰۰ مدرسه در سراسر انگلیس نیاز به بازسازی فوری داشته و بسیاری از دیگر مدارس نیز فاقد چارچوب‌های مورد نیاز قانون از جمله گواهی آزمایش الکترونیکی، ارزیابی خطر آتش‌سوزی یا برنامه‌های مدیریت آزبست هستند.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از طریق برنامه دولت برای ارزیابی وضعیت املاک مدارس انگلیس، ۱7 درصد از مدارس این کشور معادل ۳7۳۱ مدرسه دارای بخش‌هایی مانند سقف، دیوار یا پنجره هستند که نیاز به تعویض یا تعمیر فوری دارند. 

از ۲۱ هزار و 796 مدرسه‌ای که اطلاعات آن‌ها منتشر شده، ۱۳۱۳ مورد آن‌ها در بدترین وضع ممکن بوده و خطر تخریب قریب الوقوع برای یکی از بخش‌های آن‌ها وجود دارد. 7۰5 مدرسه دیگر نیز در همین وضعیت قرار داشته و بیش از دو بخش آن‌ها در معرض این خطر بوده و هم‌چنین 69 مدرسه دیگر دارای بیش از ۱۰ بخشِ در معرض این خطر هستند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ۱۴ درصد از مدارس معادل ۲9۳9 مدرسه فاقد برنامه مدیریت آزبست، ۱۳ درصد معادل ۲7۱7 مدرسه فاقد ارزیابی خطر آتش سوزی ، ۱۱ درصد از مدارس معادل ۲۲۱5 مدرسه فاقد گزارش آزمایش ایمنی گاز و ۱۰ درصد از مدارس معادل ۲۰98 مدرسه فاقد گواهی آزمایش الکترونیکی هستند.

این انتقادها در حالی به مدارس وارد شده که سال‌هاست بودجه مدارس کاهش یافته و مدیران آن‌ها برای تامین ایمنی دانش‌آموزان و ساختمان مدرسه‌ها با مشکلات زیادی مواجه‌اند. 

معلمان در سراسر انگلیس ضمن انتقاد به وضعیت اسفناک مدارس نسبت به نبود سیستم‌های گرمایشی مناسب برای کلاس‌ها و نم کشیدن دیوارها و هجوم حشرات و جانوران موذی به فضای مدارس اعتراض داشته‌اند. بسیاری از معلمان نیز با توجه به اختصاص نیافتن بودجه کافی به مدارس، خود اقدام به رفع مشکلات و بازسازی مدارس کرده‌اند.

حزب کارگر انگلیس تعهد داده تا مبلغ هفت میلیارد پوند برای تعمیرات و بازسازی ساختمان‌های مدرسه در انگلیس هزینه کند. حزب محافظه‌کار انگلیس در سال ۲۰۱۰ میلادی و پس از رسیدن به منصب، برنامه 55 میلیارد پوندی برای بازسازی تمامی مدارس این کشور را که از سوی حزب کارگر برنامه‌ریزی شده بود، کنار زد. تا سال ۲۰۱7 میلادی، اداره حسابرسی ملی انگلیس (NAO) هشدار داد که با توجه به ساخت حدود ۴۰ درصد از املاک مدارس بین سال‌های ۱9۴5 و ۱976 میلادی، وضعیت مدارس رو به وخامت بوده و مرمت و نوسازی عمده آن‌ها در ضرورت قرار گرفته است.

به نوشته روزنامه گاردین، برآوردهای اداره حسابرسی ملی انگلیس حاکی از آن است که بازسازی تمام مدارس انگلیس تا یک حد رضایت‌بخش، 6.7 میلیارد پوند هزینه دارد و این مبلغ طی پنج سال آینده و تا ۲۱-۲۰۲۰ میلادی دو برابر خواهد شد.