• چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • الاربعا ١٥ جمادی الثانیة ١٤٤٠
  • Wednesday, February 20, 2019
صفحه اصلی
سلامت و محیط زیست
ایمنی و حوادث
مدیریت بحران
علمی
بین الملل
rss
کد مطلب :   84485 تاریخ انتشار: 
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
- 10:58 تاریخ آخرین ویرایش :
  1397/03/19
 
 
بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته
طی هفته گذشته ۴ زلزله ۴ ریشتر و بزرگتر در کشور رخ داد که براین اساس در شوشتر استان خوزستان ، سرپل ذهاب استان کرمانشاه ، در یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد ،در منطقه رباط پشت بادام استان یزد زلزله ۴.۱ ریشتری رخ داد
بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۲ خرداد

فین استان هرمزگان بعد از یک زلزله ۲.9 زلزله ۳.9 ریشتری را تجربه کرد که عمق آن در ۱9 کیلومتری و کانون آن در ۲8 کیلومتری فین و ۲9 کیلومتری رویدر استان هرمزگان و 55 کیلومتری درز استان فارس بوده است. 

رابر استان کرمان با زلزله ۳.۳ ریشتر لرزید. عمق این زمین‌لرزه در 6 کیلومتری و کانون آن در ۳6 کیلومتری رابر، ۳6 کیلومتری درب بهشت و 6 کیلومتری بزنجان استان کرمان بوده است.

در هجدک استان کرمان نیز زلزله ۲.8 ریشتر به ثبت رسید. در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.6 و ورزقان استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.8 ریشتری به ثبت رسید.

در میانرود استان خوزستان زلزله ۳.۱ ریشتری رخ داد که عمق آن در ۱۱ کیلومتری و کانون آن در 8 کیلومتری میانرود، ۱۰ کیلومتری شوش و ۱8 کیلومتری دزفول این استان گزارش شد.

یکشنبه ۱۳ خرداد

در 7 دقیقه بامداد روز ۱۳ خرداد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر جزیزه کیش را لرزاند. عمق این زمین‌لرزه در 8 کیلومتری و کانون آن در ۲7 کیلومتری جزیره کیش، ۲8 کیلومتری جزیره هندورابی و ۳7 کیلومتری بندر چارک استان هرمزگان بوده است.

در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.9، فین استان هرمزگان زلزله ۲.8، رباط قره ییل استان خراسان شمالی زلزله ۲.6، بهاباد استان یزد زلزله ۲.7 به ثبت رسید.

در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.8 و سردشت استان آذربایجان غربی زلزله ۳.۱ ریشتری رخ داد که عمق آن در 9 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۲۲ کیلومتری سردشت، ۲6 کیلومتری خلیفان و ۲7 کیلومتری میر آباد استان آذربایجان غربی بوده است.

ورزقان استان آذربایجان شرقی در این روز بعد از یک زلزله ۲.6 ریشتری با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر لرزید که عمق آن 7 کیلومتری زمین و کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری ورزقان، ۲6 کیلومتری خواجه و ۲8 کیلومتری بخشایش این استان گزارش شد.

رباط سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۳.۴ ریشتری را تجربه کرد که عمق آن در ۱۱ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۱۲ کیلومتری رباط سنگ، ۱۲ کیلومتری بایک و ۲۲ کیلومتری تربت حیدریه استان خراسان رضوی بوده است. زلزله ۲.9 ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

دوشنبه ۱۴ خرداد

در درز استان فارس زلزله ۲.7، دزفول این استان نیز زلزله ۲.7، ۲.6 و شوشتر استان خوزستان زلزله ۴ ریشتر در عمق 6 کیلومتری رخ داد و در میانرود استان خوزستان نیز زلزله ۳.5 ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید که کانون آن در 7 کیلومتری میانرود، ۱۰ کیلومتری دزفول و ۱6 کیلومتری چغامیش این استان بوده است. در این منطقه همچنین زلزله‌های ۲.9 و ۲.5 ، ۲.8،ریشتر رخ داده است.

در قصر شیرین استان خوزستان زلزله ۳ ریشتری گزارش شد که عمق آن در ۱۱ کیلومتری و کانون آن در ۱۰ کیلومتری قصر شیرین، ۲۱ کیلومتری سرپل ذهاب و ۳۴ کیلومتری ازگله این استان بود، همچنین در هجدک استان کرمان زلزله ۲.6 ریشتری رخ داد.

سه‌شنبه ۱5 خرداد

در ساعت یک بامداد روز ۱5 خرداد زلزله‌ای با بزرگای ۳ ریشتری کوهبنان استان کرمان را لرزاند. عمق این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

در کوزان استان کرمانشاه زلزله ۳.۱ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری به ثبت رسید. سیرچ استان کرمان با زلزله‌های ۲.6 و ۲.7 ریشتری لرزید.

در ورزقان استان آذربایجان شرقی نیز زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۱9 کیلومتری گزارش شد که کانون آن در ۱8 کیلومتری ورزقان، ۱8 کیلومتری اهر و ۳5 کیلومتری هریس استان آذربایجان شرقی بوده است.همچنین در این روز در قائمیه استان فارس زلزله ۲.7 ریشتر رخ داد.

در این روز منطقه تخت استان هرمزگان زلزله ۳.۱ ریشتری را تحربه کرد که عمق آن در 5 کیلومتری و کانون آن در ۱۴ کیلومتری تخت، ۱7 کیلومتری قلعه قاضی و ۴۰ کیلومتری سرگز این استان بود.

چهارشنبه ۱6 خرداد

در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۴.۱ ریشتری در عمق 8 کیلومتری به ثبت رسید. همچنین در این روز چلنگرد استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.8، موسیان استان ایلام زلزله ۲.7، شول آباد استان لرستان زلزله ۲.7 و جعفریه استان قم زلزله ۲.9 ریشتری را تجربه کردند.

یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله ۴.۲ ریشتر لرزید. عمق این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در 9 کیلومتری یاسوج، ۱8 کیلومتری سی سخت و ۲5 کیلومتری چیتاب این استان بوده است.

در مجن استان سمنان زلزله ۳.۱ ریشتری رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۱6 کیلومتری مجن، ۱8 کیلومتری امیریه و ۲5 کیلومتری بسطام این استان بوده است.

رباط پشت بادام استان یزد با زلزله ۴.۱ ریشتر لرزید که کانون آن در ۲7 کیلومتری رباط پشت بادام، 57 کیلومتری ساغند و ۱۰9 کیلومتری بهاباد استان یزد و در عمق ۱۰ کیلومتری بوده است.

در دزفول استان خوزستان زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داد. در این منطقه همچنین زلزله‌دیگری با بزرگای ۲.7 ریشتر رخ داد.

پنج‌شنبه ۱7 خرداد

روز پنجشنبه در ورزقان استان آذزبایجان شرقی زلزله ۲.5، کیاسر استان مازندران دو زلزله ۲.7 و ۲.6 ریشتری و در زرند استان کرمان زلزله ۲.6 ریشتری گزارش شد.

در شوشتر استان خوزستان زلزله ۲.5 و در گوریه این استان زلزله ۳.۱ ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده است.

در سفید سنگ استان خراسان رضوی بعد از یک زلزله ۲.5 ریشتری، زلزله ۳.7 ریشتر به ثبت رسید که درعمق 7 کیلومتری رخ داده بود و در ۲۲ کیلومتری سفید سنگ، ۳۴ کیلومتری نصراباد و ۳6 کیلومتری قلندرآباد استان خراسان رضوی بوده است.

در این روز همچنین سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله ۳.5 ریشتری لرزید که عمق آن در ۱۰ کیلومتری زمین و ۱۲ کیلومتری سی سخت، ۱6 کیلومتری یاسوج و ۲۳ کیلومتری چیتاب استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.

در فرمهین استان مرکزی زلزله ۳.5 ریشتری گزارش شد که عمق آن در 9 کیلومتری و کانون رومرکزی آن در ۱۰ کیلومتری فرمهین، ۲۴ کیلومتری ساروق و ۳۳ کیلومتری کمیجان این استان بوده است.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی نزدیکترین گسل شناسایی شده به رومرکز زلزله گسل تفرش است که در سوی شرقی آن قرار دارد. محدوده اراک بواسطه قرارگیری تاسیسات صنعتی، مهم است. گسل مسبب این زلزله در تصویر ذیل آمده است:

جمعه ۱8 خرداد

در هجدک استان کرمان زلزله ۲.7 ریشتری و در گیوی استان اردبیل زلزله ۲.9 ریشتری به ثبت رسید.

در ارسنجان استان فارس زلزله ۳.۳ ریشتری رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری زمین و کانون آن در ۱7 کیلومتری ارسنجان، ۲۳ کیلومتری سپیدان و ۲6 کیلومتری سعادت شهر استان فارس بوده است.

قصرشیرین استان کرمانشاه با زلزله ۳.۳ ریشتری لرزید. عمق این زمین لرزه در ۱۳ کیلومتری زمین بوده است.

منبع : ایسنا
نویسنده : حسن گرجی
کلید واژه
 
ارسال نظر
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر:
 
captcha
کد امنیتی:
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی HSE می باشد .
Hosted By gitisun